Login

Aktuality ZŠ a MŠ Olší

Maškarní karneval

Maškarní karneval
Srdečně Vás zveme na maškarní karneval!

POZOR ZMĚNY!

V pátek 23.2. nebude náboženství!
Dobrodružná cesta - výukový program PPP je přesunutý na 22.2. - proběhne ve škole.
Návštěva knihovny v Tišnově a beseda o J. Ladovi bude 26.2., sraz ve škole v 7.45.
 

Výukový program o lese

Milí rodiče,

v minulém týdnu jsme v rámci výukového programu uspořádali malý výlet za lesními zvířátky.

Děti si prohlédly ochočená lesní zvířátka, některá si mohly i pohladit.

Pan revírník děti v učebně seznámil se životem zvířat v přírodě. V lese se potom děti učily poznávat stromy.

Na závěr si děti zahrály hru „Hnízda“.

Z usměvavých tváří dětí bylo znát, že se jim výlet líbil.

Vám patří velký dík, milí rodiče, že jste nás podpořili.

A.      Valášková

Hody

V neděli  8. října se v Olší konaly tradiční krojované hody a děti z místní základní a mateřské školy obohatily jejich program o krátké vystoupení.

S velkou chutí přítomným divákům zatančily, zazpívaly a přednesly 2 říkadla.

Věříme, že svým milým vystoupením potěšily nejen svoje rodiče a prarodiče, ale také ostatní hodové návštěvníky.

I.Doležalová

učitelka Mš

Bezpečně a ve zdraví do školy i ze školy

Projektové vyučování - beseda

 

Poslední zářijovou středu dopoledne zavítali na naši základní školu v Olší zástupci integrovaného záchranného systému. V rámci projektového vyučování informovali děti o zásadách bezpečného chování při hrách, sportu i v každodenním životě.

 Besedu zahájil zástupce Policie ČR pan Milan Fendrich a informoval děti, jak se mají správně chovat jako účastníci silničního provozu. Děti si také připomněly důležitá telefonní čísla záchranného systému, která by měly použít v případě úrazu, nebezpečí nebo při požáru.

Ve druhé části besedy vystoupila paní Hana Čižmárová a poskytla dětem cenné rady a informace z oblasti první pomoci.

Na konci besedy se ujal slova zástupce HZS pan Jan Slámečka, aby seznámil děti s protipožárními opatřeními. Besedu potom zakončil četbou vlastní pohádky O požární stříkačce Aničce.

Jako dárek obdržely děti omalovánky, rozvrhy hodin a výstražné bezpečnostní náramky.  Spokojené děti odměnily všechny přednášející velkým potleskem a poděkováním za tolik potřebné informace.

Bude však jen dobře, když získané vědomosti nebudou muset nikdy využít!

 

 

Panu Fendrichovi, paní Čižmárové a též i panu Slámečkovi  patří náš velký dík za tolik přínosnou besedu a za krásné okamžiky, které prožily děti naší školy.

                                                                                                                    J. Kotoučková      učitelka.

                                                                                                            

                     

Novinky

Jídelníček

obrázek

Vyzvedávání dětí po obědě z MŠ

Prosíme rodiče, aby své děti po obědě vyzvedávali až ve 12.15 hod.
Děkujeme za pochopení
učitelky z MŠ

ÚHRADA POPLATKŮ ZA ŠD

Termíny úhrady:
500 Kč za 1. pololetí do konce září 2018
500 Kč za 2. pololetí do konce ledna 2019
Domů - Základní škola a Mateřská škola Olší