Zahájení školního roku 2019/2020 - 1 (2)
www.zsmsolsi.cz