Preventivní program STRACH - 1 (17)
www.zsmsolsi.cz